Snabba leveranser
Enhetsfrakt 69:-
Fri frakt över 995:-

Integritets och cookiepolicy

Integritetspolicy

Reviderad 2021-09-22

På RC Online tar vi din integritet på största allvar.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.
Därtill beskrivs dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Inhämtning

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på flera sätt, exempelvis när du besöker oss på nätet, genomför köp direkt av oss eller genom någon av våra återförsäljare. För
att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in information om dig. Informationen lämnas eller inhämtas direkt från dig som är kund eller om du besöker någon av våra webbsidor. Vi kan även
komma att samla information från tredje part. Den information som kan komma att samlas in är: Person- och kontaktinformation, Betalningsinformation, Finansiell information, Kommunikation mellan dig
och RC Online, Information om beteende och geografisk positionering vid besök på våra webbsidor.

Hantering

Information som samlas in om dig används för att kunna tillhandahålla våra tjänster och uppfylla avtalsmässiga skyldigheter. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för marknadsföring eller för
information till dig om våra produkter och tjänster. Vidare använder vi informationen som underlag för vidareutveckling av våra produkter och tjänster.

Tredje part

Behandling av personuppgifter kan komma att ske hos RC Online samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för fullgörande av våra skyldigheter mot dig. Din information kan komma att överföras eller
delas med tredje part. Vi kommer vid sådana tillfällen vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag. Vi kan komma att överföra till, eller dela din
information med, följande tredje parter: Myndigheter – RC Online kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är
skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt godkännande att göra det.

Utomlands

Dina personuppgifter avses att behandlas inom EU/ EES men kan i undantagsfall överföras till, och behandlas i, land utanför EU/ EES av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer då att vidta
alla rimliga legal, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå som är jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds
inom EU/ EES.

Lagringstid

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler.

Rättigheter

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter RC Online behandlar om dem. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligen och vara
undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Registerutdraget kommer sedan att skickas till folkbokförd adress. Du har även rätt att begära radering av dina
personuppgifter för de fall där de ej längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade för och där det inte finns rättsliga förpliktelser som förhindrar att uppgifterna raderas.  Kontakta vår
kundservice för fler instruktioner hur RC Online administrativt hjälper dig med dessa rättigheter på info@rconline

Ändringar i Integritetspolicyn

Denna policy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen finns på denna URL.

Cookiepolicy

Denna cookiepolicy gäller för RC Onlines användning av cookies på vår webbplats. Denna cookiepolicy beskriver vilken typ av cookies vi använder på webbplatsen, varför vi använder cookies, hur du kan blockera eller radera cookies samt var du kan läsa mer om de specifika cookies som används.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil, som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Denna fil lagrar information som kan läsas av webbsidan om du besöker den igen vid ett senare tillfälle. Vissa kakor
är nödvändiga för att sidan ska fungera ordentligt. Andra cookies förenklar för besökaren: De kommer ihåg dina inloggningsuppgifter eller vilket språk du har valt till exempel. Kakor innebär att
du inte behöver fylla i samma information på nytt. Cookies används också i marknadsföringsändamål då de möjliggör att webbsidan kan identifiera dig som en återkommande besökare och kan då ge dig
en personligare upplevelse.

Vad använder RC Online cookies till?

Vissa cookies som RC Online använder är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att möjliggöra att du kan röra dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Du
behöver inte godkänna vår användning av nödvändiga cookies eftersom de krävs för att vi ska kunna tillhandahålla webbplatsen.

Webbplatsen använder även cookies som tillåter oss att optimera webbplatsens funktioner, att förbättra din upplevelse av webbplatsen, att göra webbplatsen enklare att använda samt att skräddarsy
webbplatsen till dina intressen och behov. Dessutom används cookies för att sammanställa anonym statistik för att vi ska förstå hur våra användare surfar på webbplatsen och därigenom kunna
förbättra oss.

RC Online använder även cookies för att kunna marknadsföra oss personligare genom att skräddarsy annonser som mer troligt tilltalar dig.

Vilken typ av cookies använder vi?

Hur kan jag avaktivera cookies?

Du kan ställa in i din browser så att cookies avaktiveras. Observera dock att om du stänger av cookies, så lagras inte längre ditt namn och lösenord på någon webbplats.

Ett alternativ är att använda sig av ett tillägg till sin webbläsare som både visar och ger alternativ till att blockera vissa cookies. Exempel på ett populärt sådant verktyg är
Ghostery.

Så här gör du för att stänga av användandet av cookies i olika webbläsare:
Safari
 1. Öppna Safari
 2. Välj ”Inställningar” under ”Safari-menyn” och klicka på ”Integritetsskydd”
 3. Du inaktiverar Cookies genom att välja ”Blockera Cookies”
Firefox
 1. Öppna Firefox
 2. Välj menyn ”Verktyg” och klicka på ”Inställningar”
 3. Välj ”Sekretess” och avmarkera valet ”Tillåt att webbplatsen lagrar kakor”
 4. Om det inte fungerar direkt kan du behöva starta om din webbläsare
Chrome
 1. Öppna Chrome
 2. Välj ”Integritet och säkerhet” under ”Inställningar”
 3. Välj ”Cookies och annan webbplatsdata”
 4. Under ”Allmäna inställningar” väljer du ”Blockera alla cookies”
Edge
 1. Öppna Edge
 2. Klicka på ikonen för Edge-menyn
 3. Klicka på ”Inställningar”
 4. Klicka på ”Visa avancerade inställningar”
 5. Scrolla ner till ”Cookies” och välj ”Blockera cookies”